ARTIKEL
Inschrijven op een aanbesteding is een vak apart. Als inschrijver moet u nauwkeurig werken, goed lezen en weten wat u moet doen. In grote lijnen bestaat het inschrijven uit de volgende acht stappen:
NU IN TIJDSCHRIFT CONTROLLING
Per 1 januari 2015 zijn er twee nieuwe vormen van pensioenopbouw. Deze twee nieuwe vormen zijn beschikbaar voor inkomens vanaf 100.000 euro. Wat zijn de kenmerken van deze nieuwe regelingen en voor wie is wat interessant? Dat wordt duidelijker door de tien verschillen te bekijken.
Na de wijzigingen in 2014 staan er per 1 januari 2015 nieuwe pensioenmaxima voor de deur. Daartoe heeft de Eerste Kamer op 27 mei 2014 het Wetsvoorstel verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen aangenomen. Dat betekent een verdere beperking van de fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw. Dat heeft onder andere gevolgen voor de pensioenuitkering en ook voor de pensioenlasten. Wat zijn de gevolgen? En hoe gaat u daarmee om in de praktijk?
Op de derde dinsdag van september heeft het kabinet traditioneel haar plannen voor 2015 gepresenteerd. De economische crisis lijkt over haar diepste punt heen en het gaat beter met de BV Nederland. Maar er zijn ook zeker zorgen, met name op internationaal gebied. Op fiscaal terrein heeft de regering haar plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Deze zijn opgenomen in het Belastingplan 2015. Verder is er een wetsvoorstel ingediend betrekking hebben op de invoering van een vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. Ten slotte is een reactie gepubliceerd op de voorgenomen aanpassingen in het belastingstelsel. Welke wijzigingen zijn opgenomen in het Belastingplan 2015? En met name, waarvan dient u als controller zeker op de hoogte te zijn?
De techniek ontwikkelt zich in sneltreinvaart en afstanden in de wereld lijken steeds kleiner te worden. Dit biedt het bedrijfsleven nieuwe kansen, maar ook nieuwe risico’s, die niet altijd op hun juiste waarde worden ingeschat.
Verbeterde transparantie in de jaarrekening was een van de doelstellingen van de code Tabaksblat. De gedragscode is inmiddels tien jaar oud. Wat is daar van terecht gekomen? Wie horen tot de voorhoede? En wat zijn lessons learned?
Ze wil business controllers niet ‘de hele week achter de laptop’ zien zitten. ‘Daar zou ik iemand op aanspreken. Loop rond, praat met mensen, hoor wat er speelt!’ Daniëlle van der Sluijs kreeg in 2009 bij het Rotterdamse Havenbedrijf de leiding over twee grote projecten die beide onder het kopje ‘de integratie van finance’ zouden kunnen vallen. Eén: de grote afstand tussen controlling en de business moest worden verkleind. Twee: de jaarrekening moest worden gecombineerd met het duurzaamheidsverslag tot een integraal jaarverslag, voorzien van een geïntegreerde controleverklaring van de accountant. Inmiddels heeft het Havenbedrijf school gemaakt met dat jaarverslag. De ontwikkeling van business controlling blijft werk in uitvoering.
UITGELICHT
1
Kasteren, drs. W.H. van | 2014
Downloads: 292
Juridisch en fiscaal
2
Kroon, drs. J. de | Rickl... | 2014
Downloads: 232
Organisatie en proce...
3
Gruijs, D. | 2014
Downloads: 37
Informatiemanagement
4
Hulsebos, M. | 2014
Downloads: 161
interview, Ontwikkel...
5
Buis RA, drs. A. | Lasanc... | 2014
Downloads: 132
Informatiemanagement
PEILING
Tijdschrift Controlling onderzocht deze zomer hoe financials tijd vrij maken voor hun rol als sparringpartner. Heeft u de afgelopen jaren (flinke) tijdwinst geboekt door document-intensieve processen te automatiseren en/of uit te besteden? Hoe?
Wij hebben het inkomend factuurproces aangepakt
Wij hebben het uitgaand factuurproces aangepakt
Wij hebben contractmanagement onderhanden genomen
Wij zijn aan de slag gegaan met de orderverwerking
Wij hebben het purchase-to-pay traject aangepakt
Wet- en regelgeving
EFRAG heeft, samen met nationale standard setters uit Spanje (ICAC), Italië (OIC) en Nederland (RJ), een Discussi...
Het wettelijk bruto minimumloon gaat met ingang van 1 januari 2015 omhoog van 1.495,20 naar 1.501,80 euro per maa...
De CO2-normen voor de fiscale bijtelling van zakelijke auto's worden per 2016 flink aangescherpt. Met ingang van 2...
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven welke fiscale wetsvoorstellen in de loop van 2015 bij de T...
Oneigenlijk gebruik van de werkkostenregeling lijkt ‘een hoge vlucht gaat nemen', schrijft staatssecret...
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2014-7 Ontwerp-Richtlijn 630 Commerciële stichtingen en ve...
VIDEO
Op donderdag 13 november 2014 vindt de 24e Nationale Administrateursdag plaats in Burgers' Zoo in Arnhem. Het thema is: Kracht door kennis. Gun uzelf een flinke oppepper en kom naar de Nationale Administrateursdag. Daar wordt u bijgepraat over de actualiteiten voor 2015. Leer van de vakinhoudelijke plenaire sessies, maak uw keuze uit twee rondes keuzesessies en profiteer van de contacten met collega's. Geniet bovendien van de inspirerende ambiance die de dag compleet maakt.

> Bekijk het programma.

> Klik hieronder voor een impressie van de Nationale Administrateursdag 2013.
Gebruik Adobe flash player om de video's af te spelen
EXCEL BLOG
As the world turns…Werelden van verschillen. Soms zijn het buren, vaak andere continenten. Ook zijn er eilanden, gescheiden door oceanen van onbegrip en machtsverhoudingen. Nee, ik spiegel u geen spin-off voor een realitysoap voor. Ik heb het over verschillende afdelin...
Inlogprocedure
De base is tijdelijk vrij toegankelijk
Elke week gratis het laatste nieuws in de e-zine van Over Financieel Management
Aanmelden >
OPLEIDINGEN & CONGRESSEN
Op 11 december draait de wereld weer één dag lang om Excel. Verdiep uw kennis en scherp uw vaardigheden aan tijdens de 9e Excel Experience Day. Met vele Excel-topexperts. Wilt u uw kennis en vaardigheden op specifieke terreinen nog meer uitdiepen? Kom dan ook naar de 5e Excel Expert Class op 12 december. Bij deelname aan beide dagen profiteert u van een extra korting!
NIEUW: Het budgetteringsprocesmodel
In dit boek wordt onderzocht of het bijzondere karakter van een projectorganisatie een aangepaste manier van budgetteren vereist. Daarnaast is een budgetteringsprocesmodel ontwikkeld dat optimaal voor projectorganisaties is. Projectorganisaties zijn meestal georganiseerd als matrixorganisaties die zijn opgebouwd uit projectteams en functionele afdelingen. Hoe moet het budgetteringsproces eruit zien om goed aan te sluiten op dergelijke organisaties?

Auteurs: André de Waal en Matthijs van Wijk
Handboek investeren en financieren
Investeren lijkt gemakkelijk maar is dat niet. Investeren is een vak apart, hetzelfde geldt voor financieren. Praktijkervaring en theoretische kennis zijn een vereiste. Private equity en kredietverlening zijn beide in de loop der jaren steeds professioneler geworden en redeneren inmiddels volledig vanuit cashflows. Dit boek behandelt van A tot Z de stappen die professionele investeerders en financiers in de dagelijkse praktijk zetten voordat zij een risicopositie nemen in een onderneming. Het boek biedt een theoretische onderbouwing daar waar n...