ARTIKEL
Onlangs sprak ik een collega die iets zei wat mij zeer trof: we leven in een tijd van inquisitie. Hij maakte die opmerking naar aanleiding van de affaire Nijkamp. Nijkamp, hoogleraar ruimtelijke economie aan de VU, zou zich schuldig hebben gemaakt aa...
NU IN TIJDSCHRIFT CONTROLLING
Als het de zelfstandige financial net zo vergaat als de meeste andere zzp’ers heeft hij de afgelopen jaren zijn inkomen zien afnemen.
Misschien heeft hij inmiddels recht op een van de toeslagen.
Sinds 1 januari 2014 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, in de volksmond beter bekend als de BeZaVa of Modernisering Ziektewet, een feit. Deze wijziging maakt werkgevers financieel verantwoordelijk voor zieke flexmedewerkers. Een wijziging met grote financiële gevolgen voor bedrijven.
Het eerste kwartaal is achter de rug. Dit betekent niet alleen dat binnenkort de aangiften btw en loonheffingen de deur uitgaan en moeten worden betaald, maar ook dat uw onderneming mogelijk de crisisheffing over 2014 moet afdragen.
Al vanaf het begin zijn er bezwaren tegen de crisisheffing. Wat is de status van de discussie? En is het zinvol om voor 2014 (opnieuw) bezwaar aan te tekenen?
Vooruitlopend op de eisen van Solvency II heeft TVM verzekeringen een geïntegreerd rapportageproces ingevoerd. Door invoering van het systeem en aanpassing van de processen kan TVM vanuit één versie van de waarheid rapportages maken voor Solvency II, de jaarrekening, het kwartaalverslag en verschillende management rapportages. Hoe hebben zij dat gedaan? Wat waren de lessons learned? En wat heeft het opgeleverd?
Procurement – of in gewoon Nederlands inkoop – krijgt vaak niet de aandacht die het verdient. Omdat kosten en kosteneffectiviteit er voor vrijwel iedere organisatie stevig toe doen is dat best opmerkelijk. Er zijn ook organisaties waar inkoop juist een zwaar accent kent. Overwegend zijn dat publieke of semi-publieke organisaties, die wettelijk verplicht moeten aanbesteden. Inkoopcoördinatie wordt vaak vooral als last en niet als lust ervaren door een combinatie van extrinsieke motivatie (het moet) en gezichtsverlies (ik mag zelf mijn leveranciersrelaties niet onderhouden). Meer aandacht voor inkoop en het sturen op de waardeontwikkeling uit inkoop kan geld opleveren. Wat zijn de mogelijkheden? En welke drivers onderscheiden we daarbij?
Lean rukt op bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De bij autofabrikant Toyota ontwikkelde managementleer van maximale waarde bij minimale verspilling maakt sinds eind 2012 school bij de directie Finance & Control van de uitvoerder van de volksverzekeringen en wordt inmiddels bij diverse andere afdelingen toegepast. Steven Timmer en Suzan Buter lichten de SVB-aanpak toe: ‘Het spel-element wordt niet geschuwd en er is aandacht voor kleine stappen en voor kleine succesjes. Uiteindelijk realiseren we zo grote verbeteringen in de organisatie.’
UITGELICHT
1
Kroon, drs. J. de | Rickl... | 2014
Downloads: 72
Organisatie en proce...
2
Siertsema, O. | 2014
Downloads: 65
Organisatie en proce...
3
Kleverlaan, drs. A.B.C. | 2014
Downloads: 76
interview, Organisat...
4
Dekker, G. | 2014
Downloads: 38
interview, Organisat...
5
Lasance, A. | 2014
Downloads: 72
interview, Ontwikkel...
PEILING
In de finance monitor kregen de respondenten de volgende stelling voorgelegd: Outsourcing is een trend die binnen 3 tot 5 jaar weer wordt teruggedraaid. Wij zijn benieuwd wat u hierop antwoordt:
Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Outsourcing is de toekomst
De termijn 3 tot 5 jaar is misschien wat kort, maar outsourcing wordt wel teruggedraaid
Zeker, outsourcing heeft zijn langste tijd gehad
Misschien, dat ligt aan de branche waarin je werkt en aan de taken die uitbesteed zijn
Wet- en regelgeving
De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een tiental handhavingsbeslissingen met betrekking tot&...
Een bv heeft niet overtuigend aangetoond dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet me...
Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie wordt vast...
De overheid wil ondernemers meer ruimte geven om de kwaliteit van hun bedrijventerrein of winkelgebied te verbeteren. ...
De subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de programmaperiode 2014-2020 is gepubliceerd in de Staa...
De nieuwe regelgeving over de  (co)financiering van de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundat...
VIDEO
Organisaties die alleen maar sturen via beheers- en controlsystemen kunnen de snel veranderende wereld om ons heen niet meer bijbenen. De controller ontwikkelt zich steeds meer van winststreven naar waardedenker. Wat betekent dat voor úw werk? Op de Nationale Controllersdag op 12 juni 2014 in het Burgers' Zoo in Arnhem hoort u van collega-controllers, cfo's en andere deskundigen uit de praktijk en wetenschap, wat hun tips zijn voor maximale meerwaarde!
> Een impressie van de Nationale Controllersdag 2013 ziet u hier.
Gebruik Adobe flash player om de video's af te spelen
EXCEL BLOG
De power of…Het leven van een Excel-trainer gaat niet over rozen, maar speelt zich soms wel af in vliegtuigen. Vertelde ik u in de vorige blog over mijn aankomende trip naar San José, deze blog schrijf ik tijdens de vlucht naar Nederland nadat ...
Inlogprocedure
De base is tijdelijk vrij toegankelijk
Elke week gratis het laatste nieuws in de e-zine van Over Financieel Management
Aanmelden >
NIEUW: Leiderschap in planning & control
Een one paper strategy zoals de A3 methodiek doet minder een appel op de schrijfkracht in de organisatie, maar meer op de denkkracht en de dialoog, concludeert Henk Doeleman in zijn proefschrift. Het vaak veel bekritiseerde planning & controlproces is te veranderen in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. Met minder papier is meer richting, consistentie, samenhang en feedback mogelijk.

Auteur: Henk Doeleman
Van cijfers naar waarden
Genomineerd voor managementboek van het jaar

Veel populaire managementopvattingen geven een eenvoudig advies: minder regels en meer vrijheid. Die suggestie is niet alleen irreëel, maar ook onwenselijk vindt Tillema. Het spel is veel delicater en herbergt een zoektocht naar nieuwe toepassingen van controls waarin economie en sociologie samenvallen.

Auteur: Kees Tillema