ARTIKEL
Dr. Kees Tillema en professor dr. Jeltje van der Meer-Kooistra schrijven een duo-column in Tijdschrift Controlling. Om beurten houden Tillema en Van der Meer-Kooistra een betoog, waarop de ander reageert. Hieronder het betoog van Jeltje van der ...
NU IN TIJDSCHRIFT CONTROLLING
Dashboards zijn niet nieuw, maar een moderne verschijningsvorm van de behoefte tot informatieselectie. Het gaat niet zozeer om de verkrijgbaarheid van informatie, maar vooral om het filteren van de juiste informatie.
Een steeds verdergaande digitalisering zet ons vak op de kop. Handwerk wordt geautomatiseerd, waardoor financials steeds meer tijd krijgen om aansluiting te zoeken bij de business. Hoe krijgt dit in de praktijk vorm? Tijdschrift Controlling ging in gesprek met drie vakgenoten over de impact van ICT op hun organisaties.
Dat big data de gemoederen van de controller bezighoudt, bleek wel tijdens het door USG Finance georganiseerde debatcafé tijdens de Nationale Controllersdag op 12 juni 2014. Beide sessies van het debatcafé waren goed bezocht en de discussies aan de diverse tafels verliepen geanimeerd. De aanwezige controllers zijn het erover eens dat big data een steeds grotere impact zal hebben op hun dagelijks werk. Maar of dat een vloek of een zegen is, daarover lopen de meningen uiteen.
Sinds de brief van staatssecretaris Wiebes van 3 juli 2014 is duidelijk dat per 1 januari 2015 de werkkostenregeling verplichte kost is voor alle werkgevers. In de praktijk blijken er nog veel vragen te bestaan over de toepassing van een cafetariamodel onder de werkkostenregeling. Is dit nog steeds mogelijk? En waar moet u dan op letten? Daarnaast bespreken we enkele interessante aanpassingen uit eerder genoemde brief van de staatssecretaris die voor u van wezenlijk belang kunnen zijn.
Op basis van de financiële structuur van de balans, de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht staan de controller diverse interne sturingsmiddelen ter beschikking om kredietprijs in gunstige zin te beïnvloeden. Dit artikel geeft geen normen bij die sturingsmiddelen omdat de controller zich bij de normering moet laten leiden door de aard van het bedrijf, diens conjunctuurgevoeligheid, de concurrentie-intensiteit, zijn gezonde verstand en last but not least zijn affiniteit met de corebusiness van het bedrijf. Per slot van rekening wordt het geld op de eerste plaats verdiend met de exploitatie van de activa.
Naast haar groei in wholesale-activiteiten wil ASICS Europe zich meer richten op retail. Om de ambitieuze groei van het aantal eigen winkels in goede banen te leiden, heeft het sportmerk behoefte aan een passende retailplanning. Een nieuwe planningstool ondersteunt bij de realisatie van de strategische doelstellingen. De onderneming maakte haar planningsproces zo efficiënter en effectiever. Wat kunnen we leren van ASICS Europe?
UITGELICHT
1
Kroon, drs. J. de | 2014
Downloads: 178
Management accountin...
2
Vries, drs. J.G.M. de | 2014
Downloads: 23
Corporate finance &a...
3
Kasteren, drs. W.H. van | 2014
Downloads: 23
Juridisch en fiscaal
4
Vos, A. de | 2014
Downloads: 232
Corporate finance &a...
5
Dekker, G. | 2014
Downloads: 59
interview, Organisat...
PEILING
Tijdschrift Controlling onderzocht deze zomer hoe financials tijd vrij maken voor hun rol als sparringpartner. Heeft u de afgelopen jaren (flinke) tijdwinst geboekt door document-intensieve processen te automatiseren en/of uit te besteden? Hoe?
Wij hebben het inkomend factuurproces aangepakt
Wij hebben het uitgaand factuurproces aangepakt
Wij hebben contractmanagement onderhanden genomen
Wij zijn aan de slag gegaan met de orderverwerking
Wij hebben het purchase-to-pay traject aangepakt
Wet- en regelgeving
De weigering van Duitsland om de door buitenlandse dochterondernemingen betaalde vennootschapsbelasting te verrekenen ...
De Raad voor de Rechtspraak wil dat er een speciale rechtbank wordt opgericht voor internationale handelsconflicten tu...
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën houdt vast aan een uitbreiding van de bankierseed naar 90.000 medewerk...
Samenstelling en besluitvorming van de Raad voor de Jaarverslaggeving worden per 1 januari 2015 aangepast om slagvaard...
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen over het belastingverdrag Nederl...
Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Stamrechten waarvoor het overgangsrecht geldt, mogen nu ook ...
VIDEO
Na een tijd van crisis en bezuinigen en van toenemende regeldruk wordt het weer tijd voor meer ondernemerschap, innovatie, verantwoordelijkheid en vertrouwen, zo blijkt op de Nationale Controllersdag 2014. Bekijk de video voor een impressie van de dag.
> Klik hier voor de presentaties en de foto's
Gebruik Adobe flash player om de video's af te spelen
EXCEL BLOG
De verborgen kosten van ExcelICT'ers be(z)weren bij hoog en laag dat Excel geen verborgen kosten kent. En, gekeken vanuit hun standpunt, kan ik ze niet ongelijk geven. Excel als applicatie is in de loop der jaren een redelijk stabiel platform gebleken en dus zijn er geen ext...
Inlogprocedure
De base is tijdelijk vrij toegankelijk
Elke week gratis het laatste nieuws in de e-zine van Over Financieel Management
Aanmelden >
NIEUW: Het budgetteringsprocesmodel
In dit boek wordt onderzocht of het bijzondere karakter van een projectorganisatie een aangepaste manier van budgetteren vereist. Daarnaast is een budgetteringsprocesmodel ontwikkeld dat optimaal voor projectorganisaties is. Projectorganisaties zijn meestal georganiseerd als matrixorganisaties die zijn opgebouwd uit projectteams en functionele afdelingen. Hoe moet het budgetteringsproces eruit zien om goed aan te sluiten op dergelijke organisaties?

Auteurs: André de Waal en Matthijs van Wijk
Handboek investeren en financieren
Investeren lijkt gemakkelijk maar is dat niet. Investeren is een vak apart, hetzelfde geldt voor financieren. Praktijkervaring en theoretische kennis zijn een vereiste. Private equity en kredietverlening zijn beide in de loop der jaren steeds professioneler geworden en redeneren inmiddels volledig vanuit cashflows. Dit boek behandelt van A tot Z de stappen die professionele investeerders en financiers in de dagelijkse praktijk zetten voordat zij een risicopositie nemen in een onderneming. Het boek biedt een theoretische onderbouwing daar waar n...